Telefona'ns ara: 972 244 341

CONDICIONS LEGALS

Condicions generals

Aquesta botiga online és propietat de DIMAFE S.L. (en endavant "El Venedor"), amb NIF B-17234287, domicili a C/ Mosquerola 27-D 17180 Vilablareix, telèfon 972 244 341 i email dimafe@dimafe.com. Aquesta botiga virtual ha estat desenvolupada per l'empresa especialista en botigues online Botigues.cat.

Quan faci una comanda, el Client accepta sense reserves les presents condicions legals, condicions que haurà de llegir i acceptar durant el procés de compra.

El Venedor presenta els seus productes en aquesta botiga online amb les imatges i textos de la forma més realista possible, amb la màxima diligència i precisió. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació. En cas de dubte preguem que abans de la compra contactin amb nosaltres.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i ocasionalment poden incloure també les despeses de lliurament. Abans de realitzar una comanda, el Client podrà conèixer al detall aquests imports. La comanda s’entendrà legalment realitzat quan el Client premi "Acceptar" en la pantalla de confirmació de la comanda. El Venedor no procedirà a enviar els productes de la comanda fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

La normativa europea promou la resolució mitjançant l’arbitratge de litigis en matèria de comerç electrònic. Més informació a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Condicions de lliurament i pagament

Els terminis i forma de lliurament, així com els mètodes de pagament disponibles, estan clarament indicats durant el procés de compra i en la pàgina de "Ajuda" d’aquesta botiga online.

Les condicions referides a imports i terminis de lliurament són plenament vàlides per les compres efectuades des d’estats integrants de la Unió Europea. Pel cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits que facin els serveis de duanes de l’estat de residència del Client. El Venedor no serà responsable de les demores derivades dels tràmits duaners.

Encara que el Venedor intenta tenir sempre disponibles els productes que es mostren en aquesta botiga online, excepcionalment pot donar-se el cas de disposar del producte sol·licitat pel Client. En aquest cas el Venedor informarà al Client del termini de lliurament de la comanda. En cas excepcional de no poder proporcionar el producte, el Venedor podrà proposar al Client un producte de qualitat i preu equivalent. El Client podrà rebutjar aquesta alternativa i el Venedor quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat de l’import del producte pagat pel Client.

Dret de desistiment

El Client disposa d’un termini de 14 dies naturals per desistir de la compra sense que n’hagi d’indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Les devolucions de productes només s’admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Un cop rebuts els productes, el Venedor procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de quantitat alguna. Les despeses del transport del retorn del producte no seran abonats, i aniran a càrrec del Client.

Devolucions

Correspon al Client verificar que el producte o productes que rebi del transportista estan en bon estat i si és el cas, comunicar al Venedor les incidències que pugui constatar, que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria pels seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa un desperfecte, les despeses de transport del retorn i/o canvi de producte aniran a càrrec del Venedor. Aquests casos s’acceptaran sempre i quant el producte no hagi estat utilitzat i es retorni en les mateixes condicions i embalatge que el Client ho hagi rebut.

Política de privacitat de dades

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes, seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, accepten expressament i de manera lliure e inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, sms, mms, comunicats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col•laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari en el lloc web de la companyia.
 4. Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia es sol·licitarà el consentiment exprés, informat, e inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que són necessàries per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que l’ informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això de conformitat amb lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, a través dels següents mitjans:

 1. E-mail
 2. Correu Postal

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Politica de cookies

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l'usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (tu en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d'utilitzar. El nostre objectiu és oferir-te productes i serveis personalitzats. En aquest sentit les cookies ens permeten:

 • Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc perquè puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior i visualitzar les seves factures anteriors.
 • Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.
 • Protegir la teva seguretat mitjançant la comprovació de les dades d'inici de sessió.

Algunes cookies són de col·laboradors externs i serveixen per a:

 • Analitzar estadísticament la informació a la que accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l'usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d'Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris al nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s'han completat i similars).
 • Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

Pots revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que t’ofereix el teu navegador.

Si desitges rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d'aquestes empreses, et recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Aquest lloc web utilitza les galetes següents:

 • Google Analytics per a obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris. Més informació a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pots anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Prestashop, per a obtenir i analitzar les dades de navegació dels usuaris registrats.

Pots configurar el teu navegador per tal que t’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podràs optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pots trobar informació sobre com fer-ho a:

Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan quest es connecta a Internet. Tota questa informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites el punt d’accés, etc.

Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria tals com firewalls procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfics tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.

Tot procés de contractació o que comporti d’introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia...) seran sempre transmeses mitjançant protocol de comunicació segura (https:/...) de tal manera que cap tercer tingui accés a l’ informació transmesa via electrònica.

Denominació Social: DIMAFE S.L.
Nom Comercial: DIMAFE
Domicili Social: C/ MOSQUEROLA 27-D 17180 VILABLAREIX
CIF/ NIF: B-17234287
Telèfon: 972 244 341
E-mail: dimafe@dimafe.com
Nom de domini: dimafe.com